• Caption 1
  • Caption 2
  • Caption 3
  • Caption 4
  • Caption 4

Xi Jiang jing Pin
Product : Xi Jiang jing Pin
Origin :Guizhou province, China
Ingredient :Wheat, Sorghum, Water
Alcohol :53% alc./vol.
Producer :Kweichow Moutai (Group) Xijiu Co., Ltd
BC SKU# :584417
AB SKU# :762256
ON LCBO# :270321
QC SAQ# :